Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται με θερμική κάμερα που χαρτογραφεί όλη την επιφάνεια, καθώς και με άλλα ειδικά σχετικά όργανα όπου απαιτείται που αποκαλύπτουν τα σημεία των εισροών υδάτων, από κακή εφαρμογή της υδατοστεγάνωσης στα δώματα (ταράτσες) αλλά και σε όλες τις επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στα φυσικά φαινόμενα.