Η ανίχνευση διαρροών & υγρασίας είναι το πιο κοινό πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μερικές φορές μπορεί να είναι μια εύκολη υπόθεση αλλά τις περισσότερες φορές είναι η πιο δύσκολη διάγνωση και ιδίως στις οριζόντιες επιφάνειες (δάπεδα), λόγω φύσεως των υγρών να απορροφούνται περισσότερο η λιγότερο από διαφορετικά υλικά και να ακολουθούν πάντα τον ‘’εύκολο δρόμο’’ διαφυγής, με αποτέλεσμα να είναι ορατές τις περισσότερες φορές σε άλλο σημείο από το πραγματικό σημείο της διαρροής. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται  με συνδυασμό ειδικών σχετικών οργάνων κατά περίπτωση.