• Ανίχνευση εισροών και ελαττωμάτων στις μονώσεις οροφών.
  • Έλεγχος Ενεργειακών Απωλειών,  Θερμομόνωσης, αποτύπωση Θερμογεφυρών.
  • Έλεγχο Κατασκευαστικών Αστοχιών και Φθορών σε μη προσβάσιμες επιφάνειες, στεγών και εξωτερικών επιφανειών στο κέλυφος του κτιρίου.
  •  Αεροφωτογράφηση αγροτεμαχίων  και κατοικιών.
  • Επιθεώρηση καλής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων.
    Η Εναέρια Θερμογραφία προσφέρει μια οικονομική λύση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να επιθεωρήσουν μη προσβάσιμες εξωτερικές επιφάνειες, χωρίς την ανάγκη χρήσης ικριωμάτων.