Με συνδυασμό ειδικών σχετικών οργάνων και την θερμική κάμερα έχουμε την δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε με ακρίβεια κάθε είδους ενδοδαπέδιου δικτύου θέρμανσης και να εντοπιστεί τυχόν διαρροή.